Premiering

Deltakerpremie til alle som deltar!
Premie til de tre beste i tidtaking klassene


1. plassene i 5 og 10 km tidtaking herre og damer:
Gratis deltakelse i Steinkjermila 2023 og gavekort verdi 300 kr
2. plassene i 5 og 10 km tidtaking herre og damer::
Gavekort verdi 300 kr
3. plassene i 5 og 10 km tidtaking herre og damer::
Gavekort verdi 200 kr

Uttrekkspremier
Flotte uttrekkspremier trekkes også blant de som deltar.

Premie til «Sprekeste Bedrift» (Den bedriften som totalt går flest km under SteinkjerMILA)
– gratis deltakelse på Steinkjermila 2024 for ansatte i bedriften.
– Pokal «SPREKESTE BEDRIFT 2023»