Deltaker informasjon

Startnummerutdeling
Startnummer hentes ut i forkant av løpet. Mer info om tid og sted kommer!

Infotelt/sekretariat
Her kan man melde seg på og hente ut startnummer. Infoteltet fungerer som et felles kontaktpunkt før, under og etter arrangementet mot løpere, eventuelt pårørende og funksjonærer.

Starttider
Kl 12.00 10 km pulje 1- med tid
Kl 12.00 10 km pulje 2- uten tid
Kl 12.50 5 km- pulje 1- med tid
Kl 12.50 5 km- pulje 2- uten tid
Kl 12.50 5 km- pulje 3- gågruppe (uten tid)
(foreløpig oppsett- med forbehold om endringer)

Veskeoppbevaring
Det vil bli mulighet til å oppbevare bagasje under arrangementet. Men kun en bag/veske per person. Når du henter startnummeret ditt, vil du også få utdelt et nummer til bagasjeinnlevering. Dette nummeret festes godt synlig på bagasjen. Teltet for oppbevaring av bagasjen befinner seg på Arenaen sammen med infoskranken i Rismelen.

Førstehjelp og sikkerhet
Røde kors vil være stasjonert i start og målområdet, samt ute i løypa under hele arrangementet. I tillegg vil vi ha syklende vakter i løypa, samt løypevakter ved alle vegkryssinger. Alle som deltar skal holde til høyre og løpe forbi til venstre. Pass også på at du får i deg nok mat og drikke før, under og etter løpet.

Drikkestasjoner og toaletter
Det blir drikkestasjoner ved Beredskapshuset og i Rismelen. Her vil det være tilgang på banan, vann og sportsdrikk. Toaletter og garderober finnes i kjelleren på Samfunnshuset med inngang fra Rismelen. Disse er hovedsakelig kun for funksjonærer, frivillige og deltakere. Det er også toalett på bystranda hvis det blir nødvendig. Dette toalettet er åpent for publikum og andre som benytter seg av bystranda også.

Refundering
Deltakeravgiften refunderes kun mot legeerklæring fra lege og fysioterapeut. Forespørsel sendes på mail til ragnhilddullum.knudsen@bedriftsidretten.no