Arena Steinkjer Torg

Felles oppvarming for barna som skal delta på Minimila foran scenen utenfor kirka. Start og mål for barna er på samme plass.