Ny Løypeprofil

Start fra Steinkjer torg, utenfor samfunnshuset. Tiden din startes når du passerer våre tidtakingsantenner som er plassert lenger framme i løypa. De er merket med Beachflagg. Løypa går fra torget, ned til Rismelen og bortover langs elva, under Håkkådalsbrua, opp den lille kneika mot Guldbergaunet. Her tar dere inn til høyre på toppen av bakken (180 graders sving). Deretter løper dere ned langs gang og sykkelveg, over Håkkådalsbrua, 180 graders sving ned til høyre etter brua, deretter følger dere stien under brua og langs elva. Når dere kommer til et stiskille før Holmen, holder dere til høyre bortover og løper opp stien som fører dere opp mot enden av brua, her holder dere til høyre bortover kongens gate, svinger inn til venstre inn på Skippergata, bort bi den gamlebrannstasjonen, fortsetter på vegen videre under undergangen og videre forbi Dampsaga Bad &Gym. Fortsetter videre bortover, tar en 45 graders sving inn på Sagmesterveien. Følg Gang og sykkel vei langs denne veien, kryss over Seilmakergata og videre inn på Jæktskippergata. Følg gang og sykkel vei videre bortover og ta inn til venstre på Tømmermannsgata. Her løper du på gang og sykkelveg nedover til du kommer på sti/grusvei ved sjøen. Her holder du til venstre og følger stien som tar deg forbi Helse og Beredskapshuset. Følg promenaden videre forbi skliene til Dampsaga Bad, under Sneppenbrua, inn på bystranda og ta den smale stien som går rett frem på bystranda, og inn på Skippermannsgata, her løper du forbi den gamle brannstasjonen, ta til høyre inn på Kongensgate og fortsett inn på Steinkjerbura mot torget. Løper du Mila skal du løpe inn til passering. Her løper du til venstre inn på torget forbi samfunnshuset og tar samme runden en gang til. Målgang for alle uansett distanse er gjennom den store målbuen som står midt i Kongensgata på Steinkjer torg.